Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

webshop www.atlasmatras.be

Inhoud

Art. 1 Bedrijfsgegevens

Art. 2 Bestelling en sluiten overeenkomst

Art. 3 Betaling

Art. 4 Levering

Art. 5 Garantie

Art. 6 Ruil

Art. 7 Herroepingsrecht en retourzending

Art. 8 Matras uitproberen

Art. 9 Klachten

Art. 10 Privacybeleid

Art 1. Bedrijfsgegevens

  • Webshop www.atlasmatras.be
  • Naam bedrijf: Atlas Europe
  • Contactpersoon: mijnheer Adala Houcine
  • Adres: Kasteeldreef 7, 3140 Keerbergen, België
  • Ondernemingsnummer: 0781.691.227

Onze verkopen via webshop of internet zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhoudingen tussen bovengenoemde onderneming met beperkte aansprakelijkheid, ‘Atlas Europe’, namelijk de Verkoper, en iedere andere persoon die via de website www.atlasmatras.be een aankoop verricht, namelijk de Koper. Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de website www.atlasmatras.be. De taal van de overeenkomst is Nederlands of Frans en ongeacht of de Koper de algemene voorwaarden al dan niet in zijn moedertaal naleest, deze dienen nageleefd te worden.

Art. 2 Bestelling en sluiten overeenkomst

 1.      Het plaatsen van een bestelling veronderstelt de volledige handelingsbevoegdheid van de Koper. Deze stelt de Koper in staat te voldoen aan de algemene voorwaarden en verkoopsovereenkomst te sluiten met ‘Atlas Europe’.

2.      Met de betaling met betaalkaart garandeert de Koper dat hij volledig bevoegd is om deze betaalkaart te gebruiken. Tevens dient deze betaalkaart voldoende middelen te beschikken om alle kosten van de bestelling van de Koper te dekken.

3.      Bij de bestelling verklaart de Koper zich akkoord met het bezorgen van onderstaande waarheidsgetrouwe gegevens, met het oog op sluiting van de overeenkomst:


  • Naam en voornaam
  • Adresgegevens
  • Telefoon/GSM-nummer
  • E-mailadres
  • Type betaalkaart, kaartnummer en vervaldatum van de kaart

4.      Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om elke ingevoerde kennisgeving te controleren tijdens de bestelling (bijvoorbeeld: leveringsadres, contactgegevens, bestelde product,…). Tot de definitieve validatie van de bestelling, heeft de Koper de mogelijkheid de registraties te wijzigen. Indien men na validatie toch nog gegevens wil wijzigen, neemt men zo snel mogelijk contact op met de klantendienst. Zij bekijken of er aan de vraag van de Koper gevolg gegeven kan worden. ‘Atlas Europe’ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele vertraagde of foute levering, ten gevolge van foute registraties van de Koper. Bijkomende leveringskosten, wegens fout van de Koper, zijn ten laste van de Koper. In dergelijk geval maakt de Koper geen aanspraak op het indienen van een klacht i.v.m. de levering.

5.      Na selectie van product(en), kan de bestelling afgerond worden via de knop van de winkelmand. De Koper krijgt een overzicht van de geselecteerde producten met prijzen inclusief BTW en eventuele korting. In een volgende stap worden de contactgegevens, leveringsgegevens, facturatiegegevens & gewenste leverings- en betalingswijze geregistreerd door de Koper. De Koper zal vervolgens de betalingsmethode selecteren en de algemene verkoopvoorwaarden aanvaarden door het daarvoor voorziene vakje aan te vinken. Hiermee verklaart de Koper kennisname en akkoord van de algemene verkoopsvoorwaarden. Na betaling en deze bevestiging wordt de bestelling als definitief verklaard.

6.      Na bevestiging van betaling van de definitieve bestelling, ontvangt de Koper een gedetailleerd ontvangstbewijs van zijn bestelling via e-mail. Dergelijk ontvangstbewijs omvat het ordernummer, datum van aankoop, bestelde producten, het bedrag inclusief BTW, recyclagetaks, leveringswijze, link naar de algemene voorwaarden en link naar retourformulier. Indien de Koper onjuistheden in het ontvangstbewijs detecteert, dient de Koper binnen de 24 uur na aankoop hiervan melding te maken, met duidelijke vermelding van het ordernummer, per e-mail naar: info@atlasmatras.be.

7.      ‘Atlas Europe’ verwerkt de online bestellingen naargelang de beschikbare voorraden en fabricagemogelijkheden. Indien een besteld product niet meer voorradig is, informeert ‘Atlas Europe’ de Koper zo snel als mogelijk per e-mail of per telefoon, indien dit nog niet via de website werd vermeld. De Koper beschikt dan over de mogelijkheid zijn bestelling te wijzigen of overeenkomst te annuleren binnen de 14 dagen geldend vanaf bekendmaking. Volledige of gedeeltelijke annulering van de definitieve bestelling, exclusief herroepingsrecht, worden niet aanvaard, tenzij ‘Atlas Europe’ hiertoe akkoord verleent.

8.     Eventuele verzendkosten worden bij moment van bestelling vermeld.

 

Art. 3 Betaling

1.      De betaling van de bestelling kan met een bankkaart (debitkaart, creditkaart, Visa, Mastercard), via overschrijving of Paypal-rekening. Indien de Koper verkiest met bankkaart te betalen, zullen bij betaling kaartnummer en vervaldatum bevraagd worden. Het gebruikte betalingsplatform ‘Mollie’, beschermt tegen iedere vorm van fraude met kaartgegevens.

2.      Om de bestelling definitief af te ronden betaalt de klant het volledige aankoopbedrag, inclusief BTW en eventuele verzendingskosten. Aangezien er eventueel beroep wordt gedaan op externe leveringsdiensten worden voorschotten en betaling bij levering niet aanvaard.

3.      De bestelling wordt na betaling van het volledige bedrag in behandeling genomen.

Art. 4 Levering

 1.      Wettelijk bepaald worden de producten binnen de 30 dagen na aankoop geleverd bij de Koper, tenzij anders wordt aangegeven. De verwachtte levertijd wordt bij bestelling aan de Koper gemeld en telt vanaf ontvangstdag van de betaling.

2.      De leveringen worden verzorgd door een externe of interne leveringsdienst. Het transportrisico wordt door de Verkoper gedragen.

3.      Levering van de bestelling gebeurt door de leveringsdienst aan de voordeur van het gebouw.

4.      Op de voorziene leveringsdatum stemt de Koper toe aanwezig te zijn om de levering in ontvangst te nemen of machtigt een derde hiervoor. Indien de bestelling niet in ontvangst wordt genomen, zal een tweede leveringspoging afgesproken worden en worden eventuele extra kosten aan de Koper doorgerekend. Indien de Koper of derde niet aanwezig kan zijn op het voorgestelde leveringsmoment, dient de Verkoper hiervan minstens 48 uur voor de levering vanop de hoogte te worden gesteld.

5.      Op moment van levering controleert de Koper de volledigheid van de bestelling en eventuele schade. Bij onvolledigheid en/of schade wordt de Verkoper en bezorger meteen op de hoogte gebracht. Indien onvolledigheid of schade wordt gedetecteerd na ontvangstname van het product, valt deze onder de verantwoordelijkheid van de Koper.

6.      Exacte leveringsmoment en tijdsindicatie zullen medegedeeld worden aan de Koper door de (externe) leveringsdienst.

7.      De Koper heeft steeds de mogelijkheid om te kiezen voor een gratis afhaling, op afspraak, in plaats van een levering aan huis.

Art. 5 Garantie

1.      Wettelijke garantieperiode (http://economie.fgov.be/nl/consument/Garantie/Wettelijke_garantie/) voor de producten verkocht door ‘Atlas Europe’ is 2 jaar, tenzij specifiek anders aangeven. Specifieke garantieperiode voor volgende producten:

2.      Duurtijd van de garantieperiode start op datum van ontvangstname van het product, vermeld op het factuur of leveringsbon.

3.      De garantie op matrassen omvat dekking tegen abnormale inzakkingen of vervormingen van de kern van de matras onder normale gebruiksomstandigheid op geschikte (latten)bodem. Kleine inzakking van de materialen, omwille van vormaanpassing aan het lichaam, komt niet in aanmerking voor het garantiereglement.

4.      Schade omwille van gebrek aan onderhoud, ongeval, door toedienen van kracht, sporen van vocht of warmte, sporen van eigenhandige aanpassingen of herstellingen, schade aan de overtrekstoffen en naaigaren, worden niet gedekt onder de garantie.

5.      Koper kan zich beroepen op de garantie indien hij het gekochte product in propere staat, zonder vlekken of sporen inlevert, vergezeld van de originele bestelbon of factuur.

6.      Materialen als stof en hout kunnen door blootstelling aan licht en warmte veranderen, dit valt niet onder de garantieregeling.

7.      Indien het product in aanmerking komt volgens de garantieregels en als defect wordt erkend, zal het product verruild worden tegen een gelijkwaardig en gelijkend product of wordt het hersteld. Leveringskosten van geruilde en herstelde producten zijn voor de Koper. Ruil of herstelling leidt niet tot een verlenging van de garantieperiode.

8.      Bijkomende voorwaarden om van de garantie op matrassen te kunnen genieten:

  • Matrassen kunnen enkel gebruik worden op (latten)bodems waarvan de onderlinge afstand tussen de latjes niet meer dan 5 cm bedragen en de oppervlakte dient glad te zijn.
  • Matras ‘Nox’ kan niet gebruikt worden op verstelbare (manueel/elektrisch) lattenbodem.
  • Matrassen moeten beschermd worden met een waterdichte matrasbeschermer.
  • Matrassen worden niet rechtstreeks op de vloer gelegd, noch op een ondergrond die niet verlucht kan worden.
  • Matrassen worden minstens 1x per maand gedraaid, indien mogelijk.
  • Garantielabel wordt niet verwijderd van de matras.

9.       De extra garantieduurtijd die ‘Atlas Europe’ geeft op de wettelijke termijn van 2 jaar is op basis van afbouw door het gebruik. Deze extra garantietijd kent een aflopende garantieregeling:

  • Matrassen met garantieperiode van 5 jaar: de kosten (exclusief transport) voor reparatie of vervanging van het product zijn:
   • Tot 2 jaar na aankoopdatum volledig voor rekening van ‘Atlas Europe’.
   • Vanaf 2 jaar tot 5 jaar na aankoopdatum voor 2/3e voor rekening van ‘Atlas Europe’.
  • Matrassen met garantieperiode van 10 jaar: de kosten (exclusief transport) voor reparatie of vervanging van het product zijn:
   • Tot 5 jaar na aankoopdatum volledig voor rekening van ‘Atlas Europe’.
   • Vanaf 5 jaar tot 10 jaar na aankoopdatum voor 2/3e voor rekening van ‘Atlas Europe’.

Art. 6 Ruil

1.      De Koper heeft de mogelijkheid, tot 14 dagen na ontvangst van zijn eerste product, diens product om te ruilen indien men een fout gemaakt heeft bij het ingeven van de afmetingen.

2.      Het te ruilen product kan enkel ingeruild worden, voor hetzelfde product met andere afmetingen.

3.      De Koper dient ‘Atlas Europe’ binnen de 14 dagen na ontvangst hiervan per mail op de hoogte te brengen op volgende adres info@atlasmatras.be.  

4.      Ruilen van gepersonaliseerde producten (producten op aanvraag, afmetingen op aanvraag, afwijkingen van standaardafmetingen,…) is niet mogelijk.

5.      Ruilen van het product is mogelijk indien het zich in perfecte staat bevindt, in de originele verpakking en met originele bestickering.

6.      De ruilregeling is niet meer van toepassing op het 2e product (m.a.w het verkregen product met de nieuwe afmetingen).

7.      Kosten van retour en nieuwe levering zijn voor rekening van de Koper.

 

Art. 7 Herroepingsrecht en retourzending

1.      Wettelijk bepaalde herroepingsrecht is 14 dagen, te tellen vanaf ontvangst het het product. De Koper hoeft zich niet te verantwoorden waarom hij zich beroept op het herroepingsrecht en brengt voor de Koper geen extra vergoedingskosten, behalve de retourkosten die ter zijner laste zijn. De Koper kan zich niet meer beroepen op de herroepingsregel nadat de 14 volle dagen na ontvangst van het product zijn verstreken.

2.      De Koper die zich beroept op het herroepingsrecht, doet dit op onderstaande manier:

De Koper vult het daarvoor voorzien standaardformulier in, terug te vinden op de website https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf en stuurt deze als bijlage in een e-mail naar info@atlasmatras.be. De Koper vermeldt in zijn e-mail duidelijk het bestelnummer en ondubbelzinnig dat hij zich beroept op zijn herroepingsrecht. Indien de Koper niet beschikt over e-mail, verstuurt de Koper het standaardformulier en een duidelijk schrijven met verzoek tot herroeping naar adres: Atlas Europe, Kasteeldreef 7, 3140 Keerbergen.

3.      ‘Atlas Europe’ bevestigt ontvangst van het schrijven aan de Koper en neemt contact om het retourneren van het product te regelen. De transportdienst wordt door ‘Atlas Europe’ gekozen en de kosten worden door de Koper gedragen. Het staat de Koper vrij om het product kosteloos zelf terug te brengen.

4.      Het product wordt terug bezorgd in zijn originele staat, met originele bestickering en in de originele verpakking, vergezeld van de originele leverbon.

5.      Teruggezonden producten, conform bovenstaande omschrijving, worden binnen de 14 dagen na ontvangst terugbetaald.  Onvolledige producten of niet conform aan bovenstaande omschrijving worden niet tergubetaald.

6.     Het herroepingsrecht is niet van toepassing op gepersonaliseerde producten (producten die afwijken van de standaardmaten, producten op aanvraag vervaardigd, producten op maat,…).

Art. 8 Matras uitproberen

1.      ‘Atlas Europe’ biedt de Koper de mogelijkheid om de aangekochte matras 100 dagen uit te proberen en eventueel om te ruilen onder onderstaande voorwaarden:
  • Enkel van toepassing op matrassen met standaardformaat.
  • Enkel van toepassing op matrassen met minimumprijs van 350 euro.
  • Omruilen vanaf de 31e tot de 100e dag mogelijk. Het wordt de Koper aangeraden het lichaam minstens 30 nachten de tijd te gunnen, om zich aan te passen aan het nieuwe matras.
  • Kiest de Koper bij omruiling voor een duurdere matras dan wordt het prijsverschil door de Koper betaald. Kiest de Koper voor een goedkopere matras, dan wordt het prijsverschil in een tegoedbon aan de Koper vergoed. De Koper heeft 1 jaar de tijd om deze tegoedbon te gebruiken. Een volledige terugbetaling van het originele bedrag behoort hier niet tot de mogelijkheden.
  • De originele matras wordt in perfecte staat terug bezorgd, met de originele verpakking en bestickering en de aankoopbon.
  • Op de ruilmatras is de ‘uitprobeerperiode’ niet meer van toepassing.
  • Retournering en levering is op kosten van de Koper. Het staat de Koper vrij de originele matras zelf terug te bezorgen in een warehouse van ‘Atlas Europe’.

Art. 9 Klachten

1.      De Koper controleert bij ontvangst de staat van het product. Indien het product schade heeft geleden door het transport, wordt dit expliciet op de leveringsbon vermeld en wordt ‘Atlas Europe’ binnen de 48 uur hiervan op de hoogte gebracht via e-mail of aangetekend schrijven. Dergelijk schrijven bevat ook bewijs van schade door middel van foto’s.
2.     Klachten van andere aard kunnen steeds gemeld worden via het contactformulier op onze website.

Art. 10 Privacybeleid

1.      De privacy van de Koper wordt gerespecteerd en de gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt en niet zonder toestemming met derden gedeeld. Ontvangen gegevens van de Koper worden intern opgeslagen en voor eigen klantenbeheer gebruikt. Commerciële aanbiedingen worden enkel toegestuurd indien de Koper hiertoe toestemming verleent.
2.      De website van Atlas Europe maakt gebruik van cookies en stelt Atlas Europe in staat informatie te verzamelen over het gebruik van de website en deze te verbeteren. De Koper kan ervoor kiezen geen cookies te ontvangen.

Uw slaap naar de top brengen, Atlas maakt het tot zijn missie.

Contact

info@atlasmatras.be
Keerbergen, België

Geen product in winkelmand.